• کربلایی جلال بای
  • تعداد نوحه ها : [---]
  • تلفن تماس : 09118787898
    • تکیه زنجیر زنی حضرت اوالفضل رامیان...
    • از شب اول تا شب نهم محرم 90 حسینیه اعظم رامیان .
    • تکیه زنجیر زنی جوانان علی اضغر رامیان .